William Lane Craig: Értelmes hit [a keresztény apologetika egyik alapműve végre magyarul]

Léteznek jó érvek Isten létezése mellett? Hogyan lesz a semmiből valami? Végtelen ideje létezik az univerzum, vagy volt kezdete? Mi a legjobb magyarázat Jézus halálának és állítólagos feltámadásának eseményeire? Mi az életünk végső célja és értelme? Van egyáltalán? Létezik objektíven jó vagy gonosz cselekedet?

Az Értelmes hit ezekben a kérdésekben ad a kezünkbe tudományos, filozófiai és történelmi érveket. Tankönyvként és laikus érdeklődők számára is ajánljuk.

Kinek szól a könyv?

„Nincsenek jó érvek Isten létezése mellett” – olvashatjuk blogokon, magazinokban, könyvekben. És – hogy teljesen őszinték legyünk – ha keresztény körökben tesszük fel kérdéseinket, ott sem jobb a helyzet. Jobb esetben gyenge, tudományos alapokat nélkülöző válaszokat kapunk, rosszabb esetben felháborodnak, hogy egyáltalán kérdéseket teszünk fel.

Az Értelmes hit nem ezen az úton halad. Akár keresztény, akár ateista, akár bizonytalan az álláspontunk Isten létezéséről, vagy a kereszténység igazságáról, hasznos számunkra a könyv, ha valóban meg akarunk ismerni néhányat a kereszténység ma elérhető legjobb érveiből.

 

Neked szól, ha feltetted már magadnak az alábbi kérdéseket:

A szerző, William Lane Craig

A Talbot School of Theology és a Houston Baptist University filozófiaprofesszora. A Wheaton College-ben szerzett alapdiplomát, majd a Trinity Evangelical Divinity School mesterképzései után Európában szerzett két doktori diplomát (Birminghami Egyetem, PhD, 1977 és Müncheni Egyetem, dr.teol., 1984). Olyan egyetemek vendégelőadója, mint a Harvard, a Princeton, a Yale, a Stanford, az Oxford, a Cambridge és a Pekingi Egyetem. 2004-ben megalapította a Reasonable Faith nonprofit szervezetet, amely havonta százezreket ér el apologetikai témájú videóival, cikkeivel, hanganyagaival.

Dr. Craig több mint 30 könyv szerzője vagy szerkesztője, és több mint 100 cikke jelent meg filozófiai és teológiai folyóiratokban. 2021-ben a The Best Schools független ranglistája alapján a 11. legnagyobb hatású ma élő filozófusként, valamint az 5. legnagyobb hatású ma élő teológusként tartják számon. Az előző 30 évben olyan ateista filozófusokkal és tudósokkal vitázott, mint Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, Lawrence Krauss, Sean Carroll vagy Peter Atkins. A vitákat ezrek követték a helyszínen, azóta pedig tízmilliók az interneten.

„Nehéz túlbecsülni a hatást, amelyet William Lane Craig Krisztus ügyére gyakorolt. Ő az elmúlt fél évszázad legkiválóbb keresztény apologétája, tudományos munkássága nyomán pedig méltán sorolhatjuk a nyugati világ gyakorló filozófusainak vezető egy százalékába. Emellett Krisztus megnyerő követe, rendkívüli vitázó, és egy evangélista szívével rendelkező ember. Jól ismerem, és állíthatom, hogy hiteles életet él, és ténylegesen megéli, amiben hisz. Nem tudok egyetlen olyan gondolkodóról sem, aki többet tett volna a keresztény tudományosság színvonalának emeléséért korunkban, mint Craig.
J.P. Moreland
filozófiaprofesszor, Talbot School of Theology
Craig professzor csodálatra méltóan világos megfogalmazásban mutat be fontos, a kereszténység szempontjából releváns filozófiai és történelmi kérdéseket. Rendkívüli műveltséggel vázolja fel mind az elmúlt évszázadok, mind napjaink főbb gondolkodóinak az érveit, majd saját felvetéseit, amelyek alátámasztják, hogy az Istenről és Jézusról szóló hagyományos keresztény tanok hitelesek. Az azoknak szóló válaszai, akik szkeptikusak Isten létezésével, a történelmi tudással, a csodák megtörténtével és különösképpen Jézus feltámadásával szemben, egy új, fontosabb szintre emelik a vitát ezekről a nehéz kérdésekről. Íme, az alapvető keresztény hit lenyűgöző védelme.
C. Behan McCullagh
a filozófiaképzés professzora, La Trobe University

Mit tartalmaz a könyv?

Nézd meg az 544 oldalas, puha borítós könyv tartalomjegyzékét:

Mire jó az apologetika?
Az apologetika két típusa

Történelmi háttér
— Középkor
— A felvilágosodás
— Kortárs
Értékelés
— Tudni, hogy a kereszténység igaz
— Bizonyítani, hogy a kereszténység igaz
Gyakorlati alkalmazás
Hivatkozott és ajánlott irodalom

Történelmi háttér
— Blaise Pascal
— Fjodor Dosztojevszkij
— Søren Kierkegaard
— Francis Schaeffer
Értékelés
— Isten és a halhatatlanság elvesztése
— Az élet abszurditása Isten és a halhatatlanság nélkül
— Az ateizmus gyakorlati lehetetlensége
— Az ember kilátástalan léthelyzete
Gyakorlati alkalmazás

Történelmi háttér
— Az ontológiai érv
— A kozmológiai érv
— A célszerűségi (teleológiai) érv
— Erkölcsi (morális) érv
Értékelés
— Leibnizi kozmológiai érv
— A kalām kozmológiai érv

Célszerűségi érv
— Kozmikus finomhangoltság
— Megmagyarázni a finomhangoltságot
— A finomhangoltság három alternatív magyarázata
Erkölcsi (morális) érv
— Isten és az objektív erkölcs
— Az erkölcsi értékek és kötelezettségek objektivitása
— Eutüphron-dilemma
Ontológiai istenérv
— Lehetséges világok
— Plantinga ontológiai érve

Történelmi háttér
— Középkor
— A modern kor
— Tizenkilencedik és huszadik század
Értékelés
— Ellenvetések a történelem objektivitásával szemben
— A történelmi relativizmus kritikája
Gyakorlati alkalmazás

Történelmi háttér
— Deista ellenvetések a csodákkal szemben
— A csodák keresztény védelme
Értékelés
— A newtoni világgépezet
— Spinoza ellenvetései
— Hume ellenvetései
— Konklúzió
Gyakorlati alkalmazás

Történelmi háttér
— A Jézus élete mozgalom
— Albert Schweitzer és a régi Jézus-kutatás vége
— Dialektikus és egzisztencialista teológia
— Új kutatás a történeti Jézus után
— A harmadik kutatás
Értékelés
— A történeti Jézus
— Krisztus saját istenségére vonatkozó állításainak tagadása
— Krisztus saját istenségére vonatkozó állításainak védelme
— Konklúzió
Gyakorlati alkalmazás

Történelmi háttér
— A feltámadás melletti érvelés a hagyományos apológiában
— A történeti apologetika hanyatlása
— Huszadik századi fejlemények
Értékelés
— A történeti kutatás és Jézus feltámadása
— Az érvelés szerkezete
— Bart Ehrman ellenvetései
— John Meier fenntartásai
— Dale Allison kételyei
— A Bayes-tétel és a legjobb magyarázatra való következtetés
— A Jézus feltámadása melletti bizonyítékok
— Konklúzió
Gyakorlati alkalmazás

Kérd a saját példányodat (fizikai könyv vagy e-book)

Az alábbi gombra kattintva átirányítunk a Pünkösdi Teológiai Főiskola megrendelő felületére, ahol megadhatod a rendelési adatokat.